De Friesche IJsbond
11 april 2017

Samen 150 jaar ijservaring

Begin dit jaar vierden twee IJWC's, hun 75 jarig jubileum; IJWC Rauwerderhem en IJWC Bolsward/Wonseradeel.

IJWC Rauwerderhem
Zaterdag 21 januari werd in het dorpshuis van Raerd het 75 jarig jubileum van de IJWC Rauwerderhem gevierd met toespraken, anekdotes en ter afsluiting een stampotbuffet. De voorzitter haalde talloze anekdotes aan en verhaalde over de vele tochten die door de IJWC in het verleden zijn georganiseerd. Na tal van jaren met enorme inzet en toewijding voor de IJWC werd afscheid genomen van dhr. J.Riemersma. Voor de jubilerende IJWC was er namens de Friesche IJsbond een lekkere fles beerenburg

Bolsward/Wonseradeel
Op vrijdag 10 februari werd in Witmarsum het 75 jarig jubileum van de IJWC Bolsward/Wonseradeel feestelijk gevierd. Plaatsvervangend voorzitter Bram de Vries opende de druk bezochte bijeenkomst en eerde de unieke 50 jarige inzet van Sipke Palsma. Jan van der Klis, oud bestuurslid en vml. Rayonhoofd van Bolsward presenteerde een bijzondere dia-presentatie over de 75 jarige geschiedenis van de IJWC. Vervolgens deelde Piet Paulusma naast het toekomstig klimatologisch perspectief, dat er de komende 8 jaar één á twee 11-stedentochten zullen plaatsvinden. Helaas gaf hij geen schriftelijke garantie. Jan Oostenbrug, hield een presentatie over het provinciaal toerschaatsen en met name de ijsclubs, die een grote aantrekkingskracht hadden op de bevolking, temeer door de te winnen kostbare prijzen.

Terug naar overzicht