De Friesche IJsbond
26 november 2017

Klaar voor de winter!

In het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek werd zaterdag 25 november de Algemene Ledenvergadering van de Friesche IJsbond gehouden. Met een opkomst van maar liefst 50 leden, zijn we klaar voor de winter!

Na de koffie met Friese oranjekoek werd om 10 uur de vergadering door voorzitter Tjeerd van der Zwan geopend. Eerste punt op de agenda was de benoeming van Henri Meijering als nieuwe secretaris. Henri vervangt Harm Jan Urbach die afscheid neemt als secretaris van de Friesche IJsbond. Naast Harm Jan nemen we deze vergadering ook afscheid van Johan Tigchelaar als bestuurslid. Beide heren hebben maar liefst 9 jaar in het bestuurd gezeten, dank voor jullie inzet!

Na de algemene punten, waaronder het vaststellen van het jaarverslag, de begroting, de nieuwe statuten en de presentatie van de ijskaart, vertelde Henk Kroes over zijn enthousiasme voor ijs. Een indrukwekkend verhaal dat naast technische inzichten over de aangroei van ijs ook terug greep naar de jaren '50 waarin ijs  veel mogelijkheden bood. Denk aan het vervoer van goederen en het bezoek van het kerstfeest in Grou. Een geslaagde vergadering; laat de winter maar komen!

Terug naar overzicht