De Friesche IJsbond
24 november 2018

Eerste stap naar ondersteuning van alle IJswegencentrales door gemeenten gezet

De afgelopen periode heeft de Friesche IJsbond (FIJB) gewerkt aan het belang en de bekendheid van de IJswegencentrales (IJWC) binnen gemeenten. In het rapport’ ‘Advies aansprakelijkheid voorbereiding schaatsen en toertochten op natuurijs’, staat geschreven dat de IJWC niet actief is voor zichzelf maar voor het brede publiek. Het rapport is opgesteld door Event Safety Insitute uit Houten, in opdracht van Veiligheidsregio Fryslân. De gemeente heeft in algemene zin een zorgtaak voor openbare orde en veiligheid. Daarnaast laat de gemeente zich voor de afgifte van een toertochtvergunning adviseren door een ijsmeester van de IJWC. De ijswegencentrale heeft een uitvoerende rol. De Friesche IJsbond vindt dat gemeentes vanuit dat belang de IJWC financieel moet steunen. Of materiaal/materieel beschikbaar moet stellen. Zaterdag 24 november heeft de IJsbond de plannen toegelicht tijdens de Algemene ledenvergadering.

Eerste stap naar gelijke ondersteuning gezet
De eerste stappen naar meer gelijke financiering van de IJswegencentrales zijn onlangs gezet. Zo is bijvoorbeeld in de gemeente Súdwest-Fryslân het besluit genomen de vijf IJWC's in de gemeente een bijdrage (subsidie) te geven van € 23,-- per kilometer te onderhouden schaatsroute. Het bestuur van de Friesche IJsbond wil de individuele IJWC's bij staan in de contacten met de gemeente om te komen tot financiële afspraken. Zodat het voortbestaan en het op voldoende kwaliteit houden van de IJWC’s de komende jaren wat dit betreft geborgd is.

Natuurijs, de Friese aanpak
De Friesche IJsbond werkt aan verdere professionalisering. In het document ‘Natuurijs, de Friese aanpak’ heeft de bond uitgelegd welke afspraken er zijn rondom het Friese natuurijs. Uit het document wordt duidelijk wie wat doet, wanneer we het ijs op gaan, hoe de organisatie van tochten opgepakt wordt aangepakt en wat de taken zijn vanuit veiligheid. Ook is hierin het eerder opgestelde communicatieplan meegenomen. 

Terug naar overzicht