De Friesche IJsbond

Leeuwarden

De IJswegencentrale Leeuwarden verzorgt de banen op het natuurijs rondom de stad Leeuwarden.

Ten oosten van de stad ligt een aantrekkelijk natuurgebied met veel plassen. Recreatie- en natuurgebied de Groene Ster met De Kleine Wielen, een camping en een golfbaan ten zuiden van de N355 naar Groningen en natuurgebied De Grote Wielen ten noorden van de N355.

Op deze wielen, ontstaan door overstromingen van de voormalige Middelzee en door vervening,  kan 's winters heerlijk worden geschaatst. Op de ondiepe plassen van De Kleine Wielen kan in het begin van een ijsperiode al vrij snel de familietoertocht van 6, 12, 18 of 24 km worden gehouden. De foto’s zijn van deze tocht die in 2012 voor het laatst is gehouden (foto’s: www.groenesterleeuwarden.nl ).

Bij voldoende ijsdikte worden er ook tochten gehouden langs de finishplaats van de Elfstedentocht op de Bonke (de Lekkumertoertocht/ Ronde van Lekkum) en op de vaarten in het zuidelijk deel van de gemeente langs de dorpen in het Zuider Trimdiel (Alde Jokse tocht).

En in Leeuwarden is de start en finish van de Elfstedentocht.

Contactpersoon:
Léon Lijzenga
e-mail: leon.lijzenga@leeuwarden.nl

Terug naar overzicht