De Friesche IJsbond

Over ons

Fryslân telt 22 ijswegencentrales die verenigd zijn in de Friesche IJsbond. De Friesche IJsbond behartigt, namens deze 22 ijswegencentrales, de belangen van het schaatsen op natuurijs in Fryslân. Zo werkt zij in een periode van (aankomende) vorst samen met Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat om de aangroei van ijs zo veel als mogelijk te bevorderen.

Ook wanneer het niet vriest, springt de Friesche IJsbond op de bres voor de schaatssport. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de aanleg van nieuwe bruggen gewezen op mogelijke klúnvoorzieningen en wordt er samen met de Veiligheidsregio gekeken hoe tijdens ijsperiodes om te gaan met de veiligheid. Daarnaast stimuleert de Friesche IJsbond de kennisuitwisseling tussen de ijswegencentrales en biedt zij de cursus ijsmeester aan.

De Friesche IJsbond is opgericht op 13 maart 1886. Ruim 130 jaar geleden was het in Nederland de eerste toeristische schaatsbond. De bond sprong in de eerste decennia vooral in de bres als belangenbehartiger van alle ijsgebruikers. We hebben het dan over de tijd waarin ijswegen nog gebruikt werden om goederen te vervoeren, of om ‘gewoon’ per schaats familie te bezoeken. In de begin jaren streed de bond tegen machtige vijanden: de afstroming van overtollig boezemwater, waardoor de ijsvorming belemmerde, en het groeiend aantal stoomboten, die het ijs vernielden.  Later werd de Friesche IJsbond de club voor ijsminnend Fryslân. Nog steeds is er aandacht voor het afstromen van water en het varen door ijs. Want de steeds korter wordende vorstperiodes willen we optimaal benutten om te doen waar ons hart ligt: schaatsen op natuurijs!

Bestuur

Het bestuur van de Friesche IJsbond bestaat uit

Voorzitter: Mevr. JW. de Vries
Secretaris: Dhr. H. Meijering
Penningmeester: Dhr. T.G. Stoker
IJsmeester: Dhr. S. Kroes
Communicatieadviseur: Mevr. A. Koopmans

Bestuursleden:
Dhr. P. Adema
Dhr. B. Louwerse
Dhr. A. Nieuwenhuis
Mevr. E. Rijpkema
Dhr. F. v.d. Wetering 
Dhr. B. Pijper 
Dhr. M. Bles
Dhr. J. Pars
Dhr. E. Huisman (recreatieschap De Marrekrite)
Dhr. G. van Alst (adviseur vanuit Veiligheidsregio Fryslân)