De Friesche IJsbond

Baarderadeel

Het landschap van de voormalige gemeente Baarderadeel wordt gekenmerkt door een wijdse uitgestrektheid, waar doorheen zich de resten van oude prielen en slenken slingeren.

De uitgestrektheid wordt onderbroken en tegelijkertijd benadrukt door de terpen met hun dorpen en boerderijen, die door hun ligging op een hoger niveau contrasteren met hun omgeving; hoge schuren en zadeldaktorens steken boven de boomsingels.

De oude bedijkingen zijn goed te herkennen, opvallend is ook het nog steeds waarneembare verschil tussen het "oude land" en het "nieuwe land"( de voormalige Middelzee). In dit karakteristieke gebied wordt het beheer van ijswegen uitgevoerd door de IJswegencentrale Baarderadeel.

In dit gebied ligt de eerste 15 kilometer van de Elfstedentocht.

Contactpersoon:
Klaas Bokma
e-mail: kbokma@hotmail.com

Baarderadeeltocht 2012

Terug naar overzicht