De Friesche IJsbond

Franekeradeel

Wij zorgen voor de ijswegen in de gemeente Franekeradeel in het noordwesten van Friesland.

Franeker is één van de elf Friese steden en ligt op de grens van de Kleibouwstreek (akkerbouwgebied in het noorden) en de Greidhoek (veeweidegebied in het zuiden). Vooral schaatsend op de vaarten kunt u ontdekken hoe het landschap is ontstaan en zich heeft ontwikkeld.

In dit gedeelte van de Kleibouwstreek schaatst u in de lagere gedeelten, de erosievlakten. Naar beide zijden hebt u zicht op de hogere kwelderruggen, waarop de bebouwing op rijen terpen (dorpen) is ontstaan. 14 km van de route van de elfstedentocht loopt door dit gebied.

De Greidhoek is een veel vlakker gebied. Hier liggen de karakteristieke dorpen en de statige boerderijen, omzoomd met een rij iepebomen, op terpen verspreid in het gebied. Aan het kronkelende verloop van sloten en vaarten herkent u de vroegere geulen en prielen uit de tijd dat de zee hier nog vrij spel had.

Contactpersoon:
I. Groen

secretarisijwcfd@gmail.com

Terug naar overzicht