De Friesche IJsbond

Gaasterland

IJswegencentrale Gaasterland is verantwoordelijk voor de ongeveer 22 kilometer ijsweg in de voormalig gemeente Gaasterlân-Sleat.

De IJswegencentrale Gaasterland neemt halverwege het Slotermeer het onderhoud van de ijsweg over van IJWC Sloten. De te onderhouden route gaat verder via De Luts, Van Swinderenvaart, Spookhoekstervaart en Rijstervaart naar De Holken (onderdeel van De Fluessen). Dit deel is onderdeel van de Elfstedentocht, Elfmerentocht en de Zuidwesthoektocht.

Omdat de ijswegencentrale de recreatieschaatsport hoog in het vaandel heeft, zorgt ze ook nog voor een ijsweg langs de westelijke zijde van het Slotermeer tot halverwege, waar de ijswegencentrale van Woudsend het overneemt. Ook het ijs in de opvaarten naar Wyckel en Bakhuizen wordt gemeten en zonodig geveegd.

Blijft nog de alternatieve route over De Fluessen. Deze loopt vanaf de grens van Wymbritseradiel helemaal tot aan De Galamadammen, waar de IJswegencentrale Nijefurd het overneemt.

Contactpersoon:
Piet Siemonsma
e-mail: piet.siemonsma@plus.nl

Terug naar overzicht