De Friesche IJsbond

Harlingen

De Harlinger IJswegencentrale heeft de zorg over de veiligheid op het ijs van het boezemwater in en rondom Harlingen. Van Kimswerd tot Harlingen; van Achlum tot Harlingen en van Wijnaldum tot Harlingen. Onze ijswegencentrale heeft daarvoor zelf een veegmachine en daarnaast zijn de machines van de Harlinger IJsvereniging beschikbaar.

Vanuit Harlingen kunt u gemakkelijk gedeelten van de elfstedenroute verkennen. Het is ook prettig recreatief te schaatsen op de mooie singelgrachten van de stad. Vanwege het vrijwel altijd slechte ijs op het Van Harinxmakanaal tengevolge van de lang doorgaande scheepvaart kunnen we zelden tot nooit schaatstoertochten rondom Harlingen organiseren. Maar als de "tocht der tochten" zich aandient, staat deze ijswegencentrale met veel enthousiaste vrijwilligers klaar om voor een goede doortocht van de schaatsenrijders te zorgen.

Contactpersoon:
Adri de Boer
e-mail: agedeboer@live.nl

Terug naar overzicht