De Friesche IJsbond

Heerenveen

Het werkgebied van de IJswegencentrale Heerenveen e.o. ligt zeer gunstig voor het ondernemen van schaatstochten in verschillende richtingen. Het Tjongerkanaal, de Lindevallei, de Kop van Overijssel met de Weerribben en Giethoorn in het zuiden en het lage midden van Friesland met de meren en de vroegere veenderijen, als de Deelen en de Oude Venen, in het noorden en westen

Heerenveen is etappeplaats, startplaats en controlepost bij de Grote Zevenwoudentocht, de 16-dorpentocht en de Nijelamertoertocht. Vanuit Vegelinsoord wordt door de plaatselijke ijsclub de 11-dorpentocht georganiseerd.

In de bebouwde kom van Heerenveen wordt op de Veenscheiding en de Engelenvaart een tocht van maximaal 6 km op het ijs uitgezet voor leerlingen van de basisscholen. Ze kunnen dan aansteken bij de koek- en zopietent. Wie de tocht volbrengt krijgt een medaille.Het Nannewjd (Nannewijdtocht) is vanuit het centrum van Heerenveen via de Veenscheiding over ijs te bereiken.

Door de scheepvaart kan "Het Deel" tussen Akkrum en de haven van Heerenveen-Noord slecht te berijden zijn, maar dat is gedeeltelijk te omzeilen door vanuit het centrum van Heerenveen via de Heerensloot naar Akkrum te schaatsen.

Contactpersoon:
Rob Goethals
e-mail: robgoethals49@gmail.com

Terug naar overzicht