De Friesche IJsbond

Hennaarderadeel

Midden in de Greidhoeke (weidestreek) ligt de gemeente Littenseradiel. De zuidelijke helft vormde vroeger de gemeente Hennaarderadeel. Hier liggen 14 prachtige dorpen, verspreid in een eeuwenoud landschap. Deze, voor het merendeel terpdorpen, zijn allemaal over water bereikbaar.

Centraal door het gebied van IJWC Hennaarderadeel slingert de Bolswarder trekvaart; ooit een belangrijke slenk in het voormalige waddenlandschap. Jarenlang liepen er paarden over het jaagpad naast deze vaarverbinding tussen Bolsward en Leeuwarden.

Langs mooie rietkragen, onder oude bruggen door, over kronkelende opvaarten met in de verte een karakteristieke kerktoren, is het hier heerlijk toeven op het ijs. IJswegencentrale Hennaarderadeel is trots op de mooie ijswegbewijzering op al haar kruispunten.

Bij voldoende ijs organiseert IJWC Henaarderadeel de Henaarderadeeltocht van Wommels. 

Contactpersoon:
Tsjeard Hofstra
e-mail: tsjeard@tsjeard.nl  

Terug naar overzicht