De Friesche IJsbond

Het Bildt

In de Kleibouwstreek in het noordwesten van Friesland is IJWC Het Bildt actief. De hoofdplaats van deze gemeente is Sint-Annaparochie.

Een groot en opmerkelijk deel van deze gemeente is de ingepolderde monding van de vroegere Middelzee. Die inpoldering heeft in drie stadia ongeveer tussen 1500 en 1700 plaatsgevonden. Het landschap wordt karakteriseerd door een overwegend rechte verkaveling van de landerijen en door twee zeer duidelijk boven het land uitkomende, oost-westlopende dijken met dijkwoningen. Zomers biedt dit gebied door de weiden en bouwlanden met de verschillende teelten een mengeling van kleuren en tal van activiteiten door werkzaamheden op het land, 's winters daarentegen tonen de omgeploegde akkers een zekere verlatenheid, waarbij de vele, statige boerderijen landelijke rust en geborgenheid uitstralen.

De talrijke vaarten en brede sloten bieden bij sterk ijs de mogelijkheid om korte of lange tochten te maken. Beginnend bij de dam bij Wier vormen het Wierzijlsterrak, de Blikvaart, de Zuidhoekstervaart en de Oude Rijd tot de dam bij Oude Leije een 13 km lang traject van de Elfstedentocht-route. Menig eenzame schaatser heeft hier zijn strijd tegen de elementen gestreden; overwonnen of moeten opgeven.

Contactpersoon:
Yvonne Kick
e-mail: ykick62@gmail.com

Terug naar overzicht