De Friesche IJsbond

Idaarderadeel

De IJswegencentrale Idaarderadeel zorgt voor de ijswegen in en rondom de populaire watersportplaats Grou.

Contactpersoon:
Dhr. D. Bijlsma
e-mail: dominicusbijlsma@kpnplanet.nl 

Terug naar overzicht