De Friesche IJsbond

Menameradiel

De IJWC Menameradiel verzorgt de ijswegen in de gemeente Menameradiel. De gemeente Menameradiel is een plattelandsgemeente in het noordwesten van Fryslân met het gemeentehuis in Menaam

Het overwegend groene landschap kenmerkt zich door landelijke rust en openheid. De onderlinge afstanden van de kernen van de gemeente variëren van 4 tot 6 km. Beeldbepalend voor deze dorpen zijn de kerktorens. Karakteristiek zijn zeker Deinum met de uivormige spits (mei de sipel op 'e toer) en Berltsum met zijn koepelkerk. Belangrijke ijswegen in het gebied van Menameradiel zijn de Menamer Feart en het Berltsumer Wiid. De gemeente wordt begrensd door de buurgemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Leeuwarden en Littenseradiel

Vanaf het dorp Ried in de buurgemeente Franekeradeel tot de dam bij Wier loopt ongeveer 4,5 km van het elfstedentraject. Na Franeker komen de deelnemers aan de tocht der tochten, zeker met noordoostelijke wind, in �de hel van het noorden�. Met de lange weg naar Dokkum voor de boeg voeren zij dan een gevecht tegen de elementen. Dit deel van de route is vaak beslissend voor de vraag doorgaan of stoppen; het wel of niet halen van de eindstreep.

Vanaf het dorp Ried in de buurgemeente Franekeradeel tot de dam bij Wier loopt ongeveer 4,5 km van het elfstedentraject. Na Franeker komen de deelnemers aan de tocht der tochten, zeker met noordoostelijke wind, in 'de hel van het noorden'. Met de lange weg naar Dokkum voor de boeg voeren zij dan een gevecht tegen de elementen. Dit deel van de route is vaak beslissend voor de vraag doorgaan of stoppen; het wel of niet halen van de eindstreep.

Contactpersoon:
Peter Helmus
e-mail: p.helmus@menameradiel.nl

Terug naar overzicht