De Friesche IJsbond

Oostergoo

Het schoonmaken en schoonhouden van ruim 100 kilometer aan ijswegen binnen de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. is de taak van IJWC Oostergoo.

De Stichting IJswegencentrale Oostergo is opgericht in 1941 en bestaat naast een algemeen bestuur uit een technische commissie en een team van vrijwilligers.Dit betreft het noordoostelijk deel van de provincie Fryslân, globaal boven de lijn Oude Leije-Leeuwarden-Zwaagwesteinde -Kollum en Dokkumer Nieuwezijlen.

Naast het nastreven van de belangen van ijssport in algemene zin, speelt de veiligheid op en om het ijs een grote rol. De IJswegencentrale heeft bij een goede winter een vijftal toertochten in haar gebied, waarvan de grootste tocht maar liefst 105 km bedraagt en waarin alle bovengenoemde vijf gemeenten worden aangedaan.

Naast het typische open landschap, het akkerbouwgebied, worden ook de Friese Wouden doorkruist, waarbij een willekeur aan landschapskarakteristieken, als terpen en boomwallen aan uw oog voorbij trekken.

Drie van haar tochten brengen u langs een deel van de route van de Elfstedentocht, waarin ook het bruggetje van Bartlehiem aan de Dokkumer Ee is opgenomen.  

Contactpersoon:
Willem Dijkstra 
e-mail: wj.dijkstra@noardeast-fryslan.nl

Terug naar overzicht