De Friesche IJsbond

Skarsterlân

Skarsterlân, maakt vanaf 1 januari 2013 deel uit van Gemeente De Fryske Marren. De IJswegencentrale bestaat nog wel onder de naam Skarsterlân.

Het is een waterrijk gebied met veel meren plassen, met daartussen verbindingswateren. De volgende meren en wateren behoren tot het werkgebied van onze ijswegencentrale: Langweerder wielen, Koevorde, Tjeukemeer, Terkaplester Poelen, Goïngarijpster poelen Langstaarten poel en de Jentsjemeer. Een speciaal plaatsje in deze rij meren en poelen heeft het ” Nannewiid” dat is een klein meertje dat is ontstaan bij het ontgraven van veen. Omdat het een ondiep binnenmeertje is, kan er vrij snel geschaatst worden. Dat heeft tot gevolg dat de Nannewiidtocht een van de eerste tochten is die geschaatst kan worden. Op veel van het Skarsterlânse water worden door de ijswegencentrale banen uitgezet. Helaas is naar het westen het Margrietkanal een groot obstakel, terwijl aan de oostkant het nieuwe kanaal van Terherne naar Heerenveen ook druk bevaren wordt.  Door de ijswegencentrale wordt De Jolle Kuperus tocht en als gezinstocht een mini-elfstedentocht georganiseerd. Daarnaast worden ook door ijsclubs tochten georganiseerd zoals de ronde van Langweer en de Nannewiidtocht.

Terug naar overzicht