De Friesche IJsbond

Smallingerland

Het werkgebied van IJWC Smallingerland gaat van de westkant bij de Wijde Ee nabij Grou tot aan de oostkant voorbij Drachtster Compagnie en vanaf het dorp De Tike aan de noordkant tot Boornbergum bij de zuidgrens van de gemeente.

Drachten, de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland, ligt op een zandplateau dat zich naar het oosten uitstrekt. Een uitloper ervan loopt langs en over de noordgrens van de gemeente tot voorbij Oudega en een kortere langs de zuidgrens tot Boornbergum.

De hier ongeveer twee eeuwen geleden plaatsgevonden afgravingen van hoogveen hebben invloed gehad op het ontstaan van de opgestrekte verkavelingen in dit gebied. Langs de kavels zijn houtwallen gegroeid, waardoor er een zogenoemd coulissenlandschap is ontstaan. Hier en daar er tussenin bevinden zich cultuurbossen. 

Behoudens op de Opeindervaart, een doorsnijding van de noordelijke uitloper van het zandplateau, vanaf Drachten naar het prachtige meer De Leijen, en op het Alddjip, de opvaart naar Oudega, biedt dit gebied weinig mogelijkheden voor toeristisch schaatsen. Het zuidwestelijk gelegen laagveengebied daarentegen is vrijwel geheel vlak en wijds. Het is uitermate geschikt om te schaatsen. Zeer kenmerkend is hier de brede, lange strook, grotendeels natuurlijk, water met achtereenvolgens van west naar oost de namen Wijde Ee, Kromme Ee, Monnike Ee, Grietmansrak, Wijde Ee bij de Veenhoop, Oude en Nieuwe Monnike Greppel en Smalle Eester Zanding.

De kleine en grote plaatsen Drachten, Oudega, Smalle Ee, De Veenhoop en De Hooidammen langs deze strook kunnen dienen als beginpunt voor het maken van zeer uitgebreide, individuele tochten bijv. naar de gebieden rondom Earnewâld (Eernewoude) en Grou en eventueel verder. Het gedeelte tussen de Hooidammen en Drachten maakt deel uit van de vaarverbinding voor de beroepsvaart tussen het Prinses Margrietkanaal en de haven van Drachten, maar na flinke vorst hoeft dat geen belemmering te vormen.

Verder zijn hier en daar in dit gebied mogelijkheden voor recreatief schaatsen op de petgaten, overgebleven natuurgebieden na verveningen in het laagveen, bij De Veenhoop en bij Boornbergum. Ook kan dat op het Polderhoofdkanaal tussen De Veenhoop en Nij Beets. 

Contactpersoon:
dhr. E. Kort
e-mail: e.kort@smallingerland.nl

Terug naar overzicht