De Friesche IJsbond

Sneek-Wymbritseradeel-IJlst

Het verzorgingsgebied van IJWC Sneek-Wymbritseradeel-IJlst strekt zich uit over het grondgebied van Sneek en oud Wymbritseradiel.

De ijswegencentrale is onderverdeeld in 15 rayons; Blauwhuis, Gaastmeer, Heeg, Jutrijp/Hommerts, Nijland, Offingawier, Oosthem, Oppenhuizen/Uitwellingerga, Oudega(W), Scharnegoutum, Sneek, Tirns, Woudsend, IJlst en Ysbrechtum.

Als u deze plaatsen opzoekt op de kaart van Fryslân, ontdekt u dat in ons gebied een groot aantal vaarten, poelen en meren voorkomt. Volgens dit IJWC is dit één van de mooiste (watersport-) gebieden van Fryslân en ook zeer de moeite waard om 's winters op de schaats te verkennen en van te genieten.

Contactpersoon:
Sjoerd Joustra
e-mail: joustraheeg@gmail.com

Terug naar overzicht