De Friesche IJsbond

Tietjerksteradeel

IJswegencentrale Tietjerksteradeel werkt in een gebied met een grote diversiteit aan natuur. De gemeente ligt in een veenweide gebied met veel houtwallen ten oosten van Leeuwarden.

In het noorden van de gemeente loopt vanaf de landelijk bekende brug bij Bartlehiem de elfstedenroute via de Dokkumer Ee, Murk en Ouddeel naar de Bonke, het laatste deel van de elfstedenroute.

In dit gebied wordt de "Trynwaldentocht" gereden met startplaatsen in Ryptsjerk, De Groote Wielen, Gytsjerk, Aldtsjerk, Stiens en Hallum. Een bezienswaardigheid is de Canterlandse brug ofwel de "tegeltjesbrug" over de Murk. Hierop zijn de foto's van duizenden elfstedenrijders zodanig gerangschikt, dat zij met elkaar de afbeelding van een aantal schaatsenrijders vormen op deze laatste brug voor de finish van de Elfstedentocht. 

In het zuidwesten van de gemeente starten vanuit Earnewâld "De Oude Venentocht" en de "Princenhoftocht". De route van deze tochten loopt door afgegraven veengebieden, door een landschap waar bij goed ijs een sprookjesachtige wintersfeer ontstaat. Dit natuurgebied heet Nationaal Park "De Alde Feanen".

In het zuid-oosten ligt "De Leijen", een meer dat eveneens is ontstaan na afgraving van het veen tussen Eastermar en Rottevalle.

Contactpersoon:
Dhr. M. Verbeek
e-mail: mverbeek@t-diel.nl

Terug naar overzicht