De Friesche IJsbond
11 december 2020

Bij aanhoudende vorst wel schaatsen op natuurijs

Als deze winter de temperaturen dalen en het ijs dik genoeg is, zorgen de ijswegencentrales in Friesland ervoor dat er op het natuurijs geschaatst kan worden. Dat is afgesproken na overleg tussen De Friesche IJsbond en Veiligheidsregio Fryslân. Omdat schaatsen op natuurijs een individuele aangelegenheid is, kan er bij voldoende vorst en ijs ondanks Corona toch geschaatst worden. De schaatsers dienen uiteraard de geldende maatregelen in acht te nemen. Tochten zijn vooralsnog niet mogelijk.

Om de veiligheid op het ijs zo goed als mogelijk te borgen, is aan de 22 Friese IJswegencentrales het verzoek gedaan om bij aanhoudende vorst de voorbereidende werkzaamheden te doen zoals ze gewend zijn: zwakke plekken markeren, baanvegen en bewegwijzering plaatsen bij voldoende ijsdikte. In verband met Corona zijn er mogelijk wel beperkingen aan het aantal mensen dat samen mag schaatsen. Ook kan het zijn dat koek en zopie tentjes niet zijn toegestaan. Hoe en wat precies wordt op dat moment bekeken. De eerste voorwaarde is een koude winter. Mocht die er komen, dan zijn we er klaar voor.

Ons werk steunen?
Fryslân telt 22 ijswegencentrales die verenigd zijn in de Friesche IJsbond. De Friesche IJsbond behartigt, namens deze 22 ijswegencentrales, de belangen van het schaatsen op natuurijs in Fryslân. Klik hier om ons werk te steunen.

Terug naar overzicht