De Friesche IJsbond
4 januari 2021

Kluunbrug Boksumer Soal vernoemd naar Hedzer van der Meer

​De kluunbrug in de Boksumer Soal is vernoemd naar oud ijsmeester Hedzer van der Meer uit Easterwierrum. Hij was 37 jaar onafgebroken bestuurslid van IJswegencentrale Baarderadeel.

Op 25 november 1982 werd Hedzer van der Meer tijdens de jaarvergadering van IJWC Baarderadeel benoemd als bestuurslid. Als bestuurslid heeft hij maar liefst negen Grote Baarderadeeltochten, acht kleine Baarderadeeltochten, één grote en kleine Littenseradieltocht en vier Zwettetochten mee georganiseerd.

Knelpunt 
In de schaatsroute van de Baarderadeeltochten ontstond na de aanleg van de Heak (rijksweg N31) een knelpunt. In de tunnelbak, waar de Boksumer Soal onder rijksweg N31 doorgaat, zou bij vorst het water niet snel bevriezen. Zonder een kluunvoorziening zou deze populaire tocht niet meer gereden kunnen worden. De aanleg van deze voorziening zorgde echter voor een nieuw knelpunt. Kosten en bereikbaarheid waren het grote struikelblok. Na vele overleggen tussen IJWC en de gemeenten Leeuwarden en Waadhoeke kwam in 2019 tijdens de baggerwerkzaamheden van de Boksumer Soal de oplossing en werd de kluunbrug geplaatst. 

Kluunbrug als afscheidscadeau
Toen Hedzer besloot te stoppen als bestuurslid wist IJWC Baarderadeel snel een passend afscheidscadeau te bedenken: de kluunbrug moest naar hem worden vernoemd. Hopend op vorst zou dat in de winter van 2019/2020 moeten plaatsvinden. Helaas was het de warmste winter ooit. Daarna gooide Corona roet in het eten maar nog langer wachten wilde het bestuur ook niet. In een grote sloep en mondkapjes werden Hedzer en zijn vrouw Julia ‘ontvoerd’ naar de kluunbrug waar Hedzer zijn naambordje mocht onthullen.

Terug naar overzicht