De Friesche IJsbond
13 februari 2021

Wees voorzichtig!

Veel mensen binden vandaag de ijzers onder. Dat kan op ondergelopen weilanden en ijsbanen, maar op veel plaatsen is het natuurijs nog onbetrouwbaar.

Onze ijswegencentrales vegen her en der in de provincie het natuurijs. Niet als teken dat er op meren en vaarten veilig kan worden geschaatst, maar om de ijsgroei te stimuleren.

IIsmaster Sytse Kroes: "Ik kin allinnich mar sizze dat de minsken foarsichtich wêze moatte. En tink der om: geandewei de dei kin it iis ek noch feroarje. Troch de sinne bygelyks, of omdat er in soad minsken oerhinnewest ha."

Terug naar overzicht