De Friesche IJsbond
16 februari 2021

Natuurijs, met dank aan...

Het afgelopen weekend hebben veel mensen kunnen genieten van het natuurijs in Friesland. Na een langere periode zonder ijs konden de schaatsen uit het vet. Samen met Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat hebben we in Friesland al vroeg actie ondernomen om de ijsgroei te bevorderen. Onze ijswegencentrales gingen daar waar mogelijk het ijs op. Daar zijn we blij mee en trots op! Bedankt!

IJsmeester Sytse Kroes: "Vrijdag 5 februari zaten we al met Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en Piet Paulusma om tafel om te kijken welke acties we konden nemen. Wetterskip Fryslân verlaagde de waterstanden, zette zo veel als mogelijk de gemalen uit en sloot de sluizen. De provincie stelde een (gedeeltelijk) vaarverbod in op vaarwegen. De vrijwilligers van onze ijswegencentrales gingen daar waar mogelijk het ijs op. Samen met Koning Winter was het resultaat een paar dagen ijsplezier. En wat hebben we daarvan genoten!"

Onze ijskaart kleurde helaas in deze periode niet groen. Daarvoor was het ijs niet dik genoeg. Met name onder de bruggen en in de pas dicht gevroren wakken. Maar de afgelopen periode heeft wel laten zien dat we er klaar voor zijn. Nu afwachten wat de komende winter ons brengt.

Terug naar overzicht